AlphenseBergentrail gaat niet door!

Hoe nu verder

Als organisatie waren we er, op een paar klein details na, al helemaal klaar voor en hadden zo kort voor het evenement al diverse kosten gemaakt. Dat is spijtig en we gaan proberen een aantal zaken door te schuiven naar 2021.

Jouw inschrijfgeld.

Indien je inschrijfgeld reeds door ons is geïncasseerd heb je twee opties:
1. Zelf de actie ondernemen door via je bank het inschrijfgeld op je bankrekening terug te laten storten. (stornering)
2. Geen actie ondernemen en je inschrijving doorschuiven naar 2021. Met deze keuze ondersteun je ook ons als organisatie en we hopen ook dat je voor deze optie kiest.
3. Bij deelnemers die recentelijk hebben ingeschreven heeft nog incasso plaats gevonden en hoeven dus geen actie te ondernemen. Zij zullen zich wel opnieuw voor de editie 2021 moeten inschrijven.

Deelnemers Brabantse trailserie

We vinden heel spijtig dat dit nu al het tweede evenement is wat dit jaar niet door kan gaan. We hebben daarom besloten jullie inschrijving aan de Brabantse trail serie 2020 zonder bijbetaling door te schuiven naar alle drie de trails van 2021, dus ook aan de Smokkelaarstrail die dit jaar wel heeft plaats gevonden. Je snapt dat we met deze oplossing dan voor 2021 geen gratis T-shirt kunnen aanbieden.

Bestelde T-shirts en Buffs.

Binnen 8 weken na de incasso heb je het recht om het geïncasseerde bedrag op je rekening terug te laten storten. Indien je hebt besloten dit niet te doen en je inschrijving door te schuiven naar 2021 zullen we na de 8 weken je bestelde shirt en/of Buff naar je opsturen.

Tot slot willen we jullie bedanken voor jullie enthousiaste inschrijvingen voor onze evenementen. Laten we hopen dat we er met ons allen in slagen om het virus onder controle te krijgen en zo elkaar weer in 2021 bij die mooie Brabantse trails te mogen begroeten!

Blijf gezond!

Hartelijke groeten

Namens alle vrijwilligers en overige betrokken van de Brabantse Trailserie
Bert, Hessel en Rob